Home

Resultat av tävlingen på Vårstädningen 2015

Vuxentävling: Vad väger stenen?

Svar 4132 gr

Första pris: Marita Rosenberg 4160 gr

Andra pris: Britt-Inger Norlander 4180 gr

Barntävling: Hur många godisar är det i burken?

Svar 142 st

Vinnare: Simon & Sam Snarberg. Simon gissade på 137 st och Sam gissade på 150 st

Grattis till er ni har vunnit varsitt Biokort:)

Föreningsstämma 2015-03-24

Föreningsstämman hölls i Glöstorpsskolans bamba. Cirka 50 fastigheter var representerade. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för 2014. En ny styrelse valdes och de avgående avtackades. Arbetsplanen och budgeten godkändes. Samfällighetsavgiften är oförändrad 2015.

Här finns handlingarna och protokollet.

De som vill ha det i pappersform kan höra av sig till någon i styrelsen.

Årsstämma Grinnekullens samfällighet 2015-03-24
Årsmöteshandlingar 2015 dagordning o verksamhetsberättelse