Samfälligheten har gemensamma ytor som vi alla hjälps åt att underhålla.

Gemensamma ytor är bland annat

  • Planteringar
  • Lekplatser
  • Träd & buskar
  • Rabatter

Viktigt att påminna om är att du som husägare försöker att hålla rent från ogräs runt hus och förrådsbyggnader. Just för att asfalten inte ska ta skada och spricka.