På Grinnekullen har man rätt till en garageplats, samt en uteparkering, för vad som ingår i den kvartala föreningsavgiften. Här kan du få reda på hur man får ett parkeringstillstånd för uteparkeringen.

Parkeringstillstånd via Parkster

Om man föredrar app så kan man enklare ansöka om p-tillstånd via Parkster utan kostnad, det är dessutom väldigt smidigt att byta bil via appen som p-tillståndet gäller när t.ex snickaren kommer på besök. Tänk dock på att Parkster-appen är beroende av att skicka aviseringar för att uppmärksamma dig på när det att dags att förlänga p-tillståndet.

Fördelar
+ Inga fysiska saker att tappa bort eller som blir solblekt
+ Enkelt att byta bil som tillståndet gäller
+ Digital ansökan (ingen pappersblankett behövs)

Nackdelar
– Går enbart att koppla till ett Parkster-konto
– Förlängs automatiskt men i högst 3 månader, vilket då kräver att man har koll på datumen i appen alternativt har notiser påslaget.

Lathund till hur man skaffar Parkster / registrerar sitt p-tillstånd finns här

Ansökan P-tillstånd Parkster
Viktigt för att vi ska kunna avgöra debiteringskostnad samt deaktivera eventuella p-kort.
Om du tidigare hade ett parkeringskort, så måste du skriva in numret till p-kortet här. Detta så vi kan deaktivera det en stund efter att du fått tillgång till Parksters p-tillstånd.
VIKTIGT då uteblivet p-kort kommer innebära en debiteringskostnad på 300kr för ert hushåll (gäller inte om ni aldrig fått ett p-kort)

Fysiskt parkeringskort

För att ansöka om fysiskt parkeringskort, gå till denna sida.


Parkeringstillstånd för ytterligare fordon

Om du har mer än 2 fordon kan du använda månadsbetalning i Parkster under “Gästparkering”. Det finns inga planer i nuläget på att förändra denna modell.

Har du synpunkter på något ovan, tveka inte att kontakta Styrelsen, alternativt uppmanas du till att skicka in en motion till Grinnekullens årliga föreningsstämma, där vi alla kan göra skillnad.