Sophantering

Sedan augusti 2009 har samfälligheten ett gemensamt system för hantering av sopor med moloker.
Det är sortering som gäller, påsar till  komposterbart avfall får Du via styrelsen.

 På vår- och höststädningarna delas också kompostpåsar ut vid det garage där det är fika.

Kompost

Det är endast de påsar för komposterbart avfall som Ni kan få via styrelsen som gäller för moloken.

Kvarnen på Renova klarar inte att få ner plastpåsar, den förstörs då. (komposterbara plastpåsar fungerar alltså inte) Är en molok stängd så gå och släng dina sopor i en annan. Ställ inte soporna utanför då fåglar och råttor äter sönder påsar och sprider innehållet.

Julgranar och trädgårdsavfall ska inte läggas i kompostmoloken. Det kan lämnas på Renovas återvinningscentraler. (Se nedan)

HJÄLP TILL OCH HÅLL RENT I VÅRT OMRÅDE, DET ÄR ALLAS ANSVAR!

Gemensamma städdagar

Två gånger per år har vi gemensam städhelg i samfälligheten. Då kommer det containers till området och de är till för samfällighetens gemensamma trädgårdsavfall (komposterbart avfall).

I mån av plats får sedan medlemmar slänga eget trädgårdsavfall när områdets gemensamma ytor är färdiga.

Återvinning

Vid infarten till Grinnekullen finns även en återvinningsstation. Det  är viktigt att vi alla tänker på att hålla denna iordning. Respektera de regler som gäller, ställ inte skräp vid sidan om.

 

Närmsta större återvinningscentral är Tagene.

Varje hushåll har 6 avgiftsfria besök per kalender år.

Se mer på Renovas hemsida; www.renova.se

Stegar och Skottkärror, Påsar för kompostering, behöver Du låna något av detta eller fylla på förrådet så har styrelsemedlemmarna nycklar till samfällighetens förråd.