Vi kommer återbetala vid sjukdom och fysisk eller psykisk svårighet.