Det har startats upp en parkeringsövervakning i vårt område den 1 september 2019.

Övervakande firma är Västia Parkering med avtal t.o.m 2022-04-30. Varje fastighet har fått ett parkeringskort gratis, borttappat kort avregistreras och nytt får köpas av styrelsen för 300 sek. Samfälligheten får 75% av parkeringsavgifterna och 10% av kontrollavgifterna.

Parkeringsplatserna inom området är till för de boende eller besökande till de boende, boendeparkering och skolans personal med särskilda tillstånd. Skolpersonalen ska ha särskilda parkeringskort i framrutan.

Viktigt är att använda garagen för parkering då det ibland uppstår problem att hitta parkeringsplats.