Det har startats upp en parkeringsövervakning i vårt område den 1 september 2019.

√Ėvervakande firma √§r V√§stia Parkering. Varje fastighet har r√§tt till parkeringstillst√•nd antingen via kort eller via Parkster (digitalt). Borttappat kort avregistreras och nytt f√•r k√∂pas av styrelsen f√∂r 300 sek. Samf√§lligheten f√•r 75% av parkeringsavgifterna och 10% av kontrollavgifterna.

För att ansöka om parkeringstillstånd, använd formulären på hemsidan.

Parkeringsplatserna inom området är till för de boende eller besökande till de boende, boendeparkering och skolans personal med särskilda tillstånd. Skolpersonalen ska ha särskilda parkeringskort i framrutan om de har fysiska kort.

Viktigt är att använda garagen för parkering då det ibland uppstår problem att hitta parkeringsplats.