Enligt ev. köpekontrakt
Skriv din nya adress så vi kan få kontakt med er om något händer.
Ett hushåll förväntas ha 3 garagenycklar.
Minst 1, plus ev. inköpta från föreningen. (Inga återköp)
Ett hushåll förväntas ha 1 parkeringstillstånd, skriv numret på det tillståndet här. Om du har Parkster, skriv in din mail-adress till ditt Parkster-konto här så vi kan deaktivera det.
Står utanför garageporten.

Om du föredrar utskrift: Ladda ner