Här hittar ni information om bland annat hur sophanteringen fungerar, de allmänna platserna vi har i föreningen och dess regler.

Vi i styrelsen hoppas att ni finner sidan informativ och om har ni några frågor får ni gärna kontakta oss i Styrelsen.