Grönområden

Gräsklippning av föreningens gräsytor sker ca 21 gånger per år från mitten av april
till mitten av september.
Kantklippning sker var tredje vecka maj – augusti samt en gång i slutet av september
Ytterligare skötsel sker efter avrop

Snöröjning

Jourberedskap 202x-11-01 – 202x-03-31
All vinteraktivitet sker i samråd med samfälligheten för att hålla nere kostnaden.

  • Snöröjning utförs normalt inte under 3 cm.
  • Snöröjning utförs efter avstämning mellan 3 cm och 5 cm.
  • Snöröjning utförs alltid då snödjupet överstiger 5 cm.

Halkbekämpning utförs vid barmarks halka oberoende av snödjup.
Ibland avvaktas det med snöröjning för att det antingen skall komma mer snö eller
för att det skall komma regn och plusgrader.

Personal behjälplig till styrelsen stämmer vid behov av med utförare mellan 0500-
0600 samt vid återkomst till bostaden under eftermiddagen. Däremellan kan det ske
förändringar som vi inte har hunnit att uppfatta som kräver åtgärd. Tyvärr har
föreningen inte bemanning dygnet runt vilket gör att sådana situationer kan uppstå.

Synpunkter eller önskemål gällande snöröjning och skötsel av grönområden samt
eventuella skador som har uppstått skall lämnas till styrelsen via mail,
styrelsen@grinnekullen.se, och inte via inlägg på Facebook.