Årsstämma 2017

01 Ordinarie föreningsstämma 2017-03-28 Grinnekullen

03 Resultatrapport m kommentarer Grinnekullens samfällighet 2016

02 Verksamhetsberättelse Grinnekullens samfällighet 2016

04 Balansrapport Grinnekullens samfällighet 2016

05 Revisionsberättelse Grinnekullens samfällighet 2016

06 Motion Orienteringstavlor Grinnekullen

07 Styrelsens svar på motion angående orienteringstavlor

08 Förslag från styrelsen om skötsel av samfällighetens rabatter

09 Rapport om planering för fibernät

10 Rapport omprövningsförrättning av anläggningsbeslut Grinnekullen

11 Arbetsplan för 2017 och kommande år Grinnekullens Samfällighet

12 Budgetförslag 2017 Grinnekullens samfällighet

13 Förslag till samfällighetsavgifter för 2017

14 Info om Förslag på arvoden för 2017

16 Valberedn.-17