Kvartalsavgifter

Kvartalsavgift är 5 800 kr.

Betalningsdagar för samfällighetsavgiften är 30 april, 31 juli samt 31 oktober.
betala i tid. Bankgironummer är 382-3796. Uppge alltid OCR eller husnr.

Kvartal 2 april, maj, juni Förfaller 30/4

Kvartal 3 juli, augusti, september Förfaller 31/7

Kvartal 4 oktober, november, december Förfaller 31/10