Kvartalsavgifter

Kvartalsavgift Àr 6425kr.

Betalningarna Àr uppdelade enligt följande:

Kvartal 1 (Jan, feb, mars) Förfaller 31/1

Kvartal 2 (april, maj, juni) Förfaller 30/4

Kvartal 3 (juli, augusti, september) Förfaller 31/7

Kvartal 4 (oktober, november, december) Förfaller 31/10

Bankgironummer Àr 382-3796. Uppge alltid OCR eller husnr.