Trädgårdskvällar vecka 26

Eftersom vi i år inte kommer att ha några sommararbetare så har styrelsen som önskan att alla boende sluts upp för trädgårdsarbete vecka 26.

Du bestämmer själv vilken dag/kväll under veckan du kan gå ut. Det är det sedvanliga arbetet som skall göras, rensa i rabatter mm.

Det kommer att stå en container nere vid spolplatserna där ni kan slänga gemensamt trädgårdsavfall.

Vi ber er alla att respektera att det endast är trädgårdsavfall som får slängas!

Bakom spolplatserna kommer det att finnas jord för påfyllning i rabatter om det behövs.

Behöver ni trädgårdsredskap så kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen hoppas på bra uppslutning trots sen information.

 

 

 

Resultat av tävlingen på Vårstädningen 2015

Vuxentävling: Vad väger stenen?

Svar 4132 gr

Första pris: Marita Rosenberg 4160 gr

Andra pris: Britt-Inger Norlander 4180 gr

Barntävling: Hur många godisar är det i burken?

Svar 142 st

Vinnare: Simon & Sam Snarberg. Simon gissade på 137 st och Sam gissade på 150 st

Grattis till er ni har vunnit varsitt Biokort:)

Föreningsstämma 2015-03-24

Föreningsstämman hölls i Glöstorpsskolans bamba. Cirka 50 fastigheter var representerade. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för 2014. En ny styrelse valdes och de avgående avtackades. Arbetsplanen och budgeten godkändes. Samfällighetsavgiften är oförändrad 2015.

Här finns handlingarna och protokollet.

De som vill ha det i pappersform kan höra av sig till någon i styrelsen.

Årsstämma Grinnekullens samfällighet 2015-03-24
Årsmöteshandlingar 2015 dagordning o verksamhetsberättelse