Torsdag 29/11

På torsdag förmiddag så kommer vattnet att stängas av ca en halvtimme. Det kommer beröra en del fastigheter, tyvärr vet vi inte exakt vilka det gäller.

Resultat av tävlingarna på Höststädningen 2015

Barntävlingen:

Rätt svar: Det fanns 70 st trådrullar i burken.

Utslagsfråga: Grinnekullen började byggas 1969.

Levi på nr 251 gissade på 73 trådrullar

Wilmer på nr 196 gissade på 65 trådrullar

Båda var ganska nära på när Grinnekullen byggdes.

Vuxentävlingen:

Rätt svar: Summan om man lägger ihop husnumren för alla i styrelsen är 1005.

Utslagsfråga: Medelåldern i styrelsen är 53 år.

Martin på nr 211 gissade 1060

Pauline på nr 163 gissade 1148

Ingen hade rätt på medelåldern.

Tomas kommer dela ut priserna inom kort:)

Grinnekullebladet Oktober 2015

Höststädning helgen 16-18 oktober

Som vi meddelade i förra numret av Grinnekullebladet så är det höststädning kommande helg. Där finns information om vad som behöver göras och ska göras. Till detta vill vi lägga till:

 • På flera ställen är det växlighet som är nära eller mot garagen. Det behöver klippas/sågas bort.
 • På en hel del ställen finns det växtlighet i sprickor i asfalten eller efter hus och garage. Detta ska rensas bort så gott det går så inte asfalten förstörs mer.
 • Grävning runt våra träd är viktig för att undvika att de skadas när gräsklippningen görs. Det är många träd som behöver uppgrävning runt!
 • Några rabatter är det behov av mer jord och säg till styrelsen i så fall så försöker vi fixa fram det till helgen.

Vi håller tummarna för bra väder! Kan man inte göra sin del i vår gemensamma skötsel av samfälligheten på helgen så går det bra att göra det i anslutning till helgen, men containrarna hämtas direkt efter helgen. Skulle man inte alls göra sin del av jobbet så ska man utan anmodan betala 300 kr till föreningens konto enligt tidigare årsmötesbeslut.

Belysningarna på förråden

Vi tittar på möjligheterna att efterhand byta föreningens belysningar som sitter på era förråd, men tills vidare får vi hållas med dem vi har. Det går åt väldigt många lampor i dem och genomgång görs ungefär en gång per månad av en person som styrelsen uppdragit det till. De som av tidigare styrelser fått ok och har bytt till egna ytterbelysningar får sköta dessa själva. Vi vill dock inte att fler byter nu.

Samfällighetsavgiften

Betala den i tid! Nästa avgift ska vara betald senast 31 oktober. De flesta sköter detta bra, men vid senaste betalningstillfället var det relativt många som inte betalade i tid och det krävdes påminnelser vilket orsakar mycket arbete för kassören.

Utredningen om bredband och fiber

Det nuvarande avtalet med Com Hem är omförhandlat kabel-tv-avtalet och vi har fått en rejäl prissänkning från nästa avtalsperiod som börjar i slutet av året. Arbetsgruppen har tillsammans med styrelsen träffat Com Hem och talat om frågan på ett styrelsemöte. Nu kommer arbetsgruppen att skicka ut en enkät till ett slumpmässigt urval i området för att få lite uppfattning om vad medlemmarna ser för behov avseende bredband. Arbetsgruppen kommer att lämna förslag till styrelsen i november och sedan planeras en extra föreningsstämma i januari för denna fråga.

Trädfällning vid infarten

Styrelsen har uppdragit åt Trädspecialisterna att fälla en hel del av träden (sälgarna) vid infarten. Det är gjort i dagarna. De riskerade att falla över vägen och garagen och ett föll över vägen när det blåste.

Stadgar och anläggningsbeslut för samfälligheten

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till moderniserade stadgar. Vi söker någon med juridisk kompetens som kan hjälpa oss att titta på dem. Kontakta i så fall Tomas i styrelsen (070-2534327). Förslaget kommer att presenteras inför en extra föreningsstämma i januari. Revisorer och valberedning har fått förslaget på remiss.

Inbrott i garagen

Det har varit ”inbrott” vid två tillfällen i våra garage.

Det har inte varit någon åverkan på portarna, så det verkar som någon har lämnat garaget olåst eller också att det är någon som har nyckel. Tänk på att inte förvara något av värde i garaget. När du ställt in din bil i garaget så känn gärna så resten av längan är låst.

Meddela styrelsen om du har haft inbrott.

 

 

 

 

 

 

Grinnekullebladet september 2015

Skötsel av gemensam mark vid vissa entréer

Styrelsen får en del frågor om vad man får göra med den lilla markbiten som är mellan gång- och körbana och vissa entréer samt vid gavlarna på de tre nedre trevåningslängorna. Många har ju genom åren på egen hand och ofta efter ok av styrelsen och grannar ändrat utformningen. En del träd har tagits bort för de blivit för stora eller har dött. Några har gjort nya planteringar eller stensatt marken.

Styrelsen vill härmed meddela en gemensam syn på denna mark:

 • Respektive fastighetsägare får förändra på dvs. plantera annat, sätta nya buskar eller träd, lägga sten eller liknande. Viktigt är dock att det inte stör tillgänglighet och att det görs i samråd med närmaste grannarna och ger ett vårdat intryck. Naturligtvis får man inte bygga något på denna yta.
 • Skötseln har ju av hävd skötts av respektive fastighetsägare och så får det vara även i fortsättning. Dock kan föreningen via styrelsen ta ner träd som är dåliga, beskära stora träd, dock inte bekosta nya träd, buskar eller annat. Samråd gärna med styrelsen om du är tveksam om vad som gäller.
 • Annan mark som angränsar till fastigheterna sköts av föreningen och där beslutar styrelsen om eventuella förändringar som nyplantering eller återplantering av träd och buskar eller nertagning av befintliga.

Gäller följande husnummer på ojämna sidan: 1-15, 33-47, 85-99, 111-125, 171-181, 195-205, 207-217, 219-235 och på jämna sidan: 2-16, 146-158, 170-180, 182-192, 194-204.

 

Trädgårdskvällarna v 26

Det var många som var ute och städade den veckan.

Vissa områden blev jättefina och vissa områden var orörda. Jorden tog slut fort på grund av att den användes i privata trädgårdar.

Nästa år tänkte styrelsen att det kommer att vara två trädgårdsveckor, en tidigare på sommaren och en lite senare.

Vilka veckor det blir beslutar styrelsen i vår.

Bilkörning/Parkering/Garaget

Det är stor brist på parkeringar i området, så ställ in bilen i garaget!

Styrelsen håller fortfarande på att titta på olika alternativ av lösningar gällande problemet med parkeringsplatserna. Bl.a. ser vi över frågan om parkeringsautomater, men frågan återkommer på kommande stämma. För att få en gemensam bild av vad garagen används till kommer styrelsen under hösten att se hur många garage som inte används för det de är avsedda för, nämligen fordonsparkering.

Tänk på att hålla den rekommenderade hastigheten med högst 30 km/h igenom området.

Fibernät

Styrelsen har bjudit in ComHem för att få information om deras fibernät. Mötet kommer att ske i september.

Höststädning

Höststädningen är helgen 17-18 oktober.

Huslängan ansvarar för att respektive arbetsområde blir städat. Om man inte kan städa under helgen går det bra att göra det under veckan innan. Prata med dina grannar i längan.

För att underlätta städningen så ber vi er att ställa bilarna i garaget eller en bit från rabatter och kanter.

Detta behöver vi bland annat göra:

 • Spadvända sanden i sandlådorna.
 • Spadvända rabatter och runt träd.
  • kratta gräsmattor.
  • Rensa tak och hängrännor på garagen.
  • Tvätta din garageport med bilschampo skölj med vatten.
 • Plocka skräp och allmän uppsnyggning i området.Det finns jordfräs och häcksaxar i föreningsförrådet om man behöver låna på städdagen.På lördagen kl 11.00-13.00 bjuds det på korv och bröd i ett garage i närheten av spolplattorna. Det kommer även att vara en barn- och en vuxentävling.

OBS!! släng enbart TRÄGÅRDSAVFALL i containrarna!!

På lördagen kl 11.00-13.00 bjuds det på korv och bröd i ett garage i närheten av spolplattorna. Det kommer även att vara en barn- och en vuxentävling.

Skall du flytta?

Det är viktigt att anmäla om du skall flytta så att det blir rätt med samfällighetsavgiften. Kontakta Anders Karlsson vid avflyttning tel: 55 67 73 eller Anna Köpman tel:0704-38 02 24

 

// Styrelsen