Vattenavstängning 5 dec

Information till medlemmar i följande huslängor
1-15, 17-31, 49-57, 75-83, 101-109, 143-153, 155-169, 171-181, 183-193, 195-205, 207-217, 219-231, 273-283, 245-255, 233-243

Tisdagen den 5 december kl. 9-13 kommer vattnet att vara avstängt i er del av samfälligheten. Det beror på att vi ska byta avstängningsventiler vid en vattenmätare. Arbetet beräknas ta högst 4 timmar men det kan bli både kortare och längre.
Tappa upp så mycket vatten som ni beräknas behöva innan avstängningen. Vi bedömer att det är så pass kort tid att vi inte ordnar någon alternativ gemensam vattenkälla. Spolplatserna är avstängda för vintern.
(Vi hade preliminärt aviserat avstängning  30/11, men det blir inte då. Leverans av nya ventilerna dröjde.)
Styrelsen