Trädgårdskvällar vecka 26

Eftersom vi i år inte kommer att ha några sommararbetare så har styrelsen som önskan att alla boende sluts upp för trädgårdsarbete vecka 26.

Du bestämmer själv vilken dag/kväll under veckan du kan gå ut. Det är det sedvanliga arbetet som skall göras, rensa i rabatter mm.

Det kommer att stå en container nere vid spolplatserna där ni kan slänga gemensamt trädgårdsavfall.

Vi ber er alla att respektera att det endast är trädgårdsavfall som får slängas!

Bakom spolplatserna kommer det att finnas jord för påfyllning i rabatter om det behövs.

Behöver ni trädgårdsredskap så kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen hoppas på bra uppslutning trots sen information.