Information från styrelsen gällande parkeringsplatserna i området

 

Styrelsen har den senaste tiden fått mycket kritik från boende att vi inte jobbar med att lösa parkeringsproblemen i området. Till årsstämman som ägde rum 2016 hade det inkommit en motion om parkeringsautomat och parkeringstillstånd. Denna motion avslogs av en enig stämma. Det innebär att styrelsen inte har fått ett uppdrag att arbeta med denna fråga.  Är det så att någon boende vill att styrelsen tar upp frågan på nytt behöver man lämna in en ny motion som tas upp på nästa årsstämma som äger rum 2018. Till dess kommer styrelsen inte att arbeta med denna fråga.
Styrelsen har inga befogenheter att ta bort bilar som står i vårt område.  Om vi skall forsla bort bilar som står här gör vi en olaglig gärning, egenmäktigt förfarande. Styrelsen kan bara be ägaren av bilen att vänligen flytta bilen från våra p-platser. Detta är något som vi regelbundet gör även om inte någon arg granne eller boende tagit i kontakt med styrelsen. Boende som betalar samfällighetsavgift har rätt att utnyttja p-platserna i området även om deras bil är avställda eller fått punktering. Styrelsen önskar dock att man ställer in dessa bilar i sitt garage.
När det gäller att införskaffa boendekort är styrelsen av den uppfattningen att det är svårt att införa ett sådant system. Varför vi tycker så beror på att det endast finns 154 st. parkeringar i området. 67 st. på jämn sida och 87 st. på ojämn sida. Om man delar ut boendekort till de boende som är 265 st. Vem har då rätt att stå på dessa p-platser? Det är alltså ca 111 st. som inte kommer kunna utnyttja sitt kort. Gästerna, var skall de ställa sig om de kommer?  Skulle man göra några p-platser till gästparkeringar innebär det att det blir ytterligare färre platser för de boende att stå på och det är ännu fler som inte kan få en plats att utnyttja. Skall man ha en kö som boende får ansöka till, men hur administrerar man den? Ska man göra så att alla platser beläggs med en avgift så får de personer som har fler än 1 bil köpa p-tillstånd eller betala avgift?
Styrelsen tycker att vi boende skall vara glada och positiva att vi kan erbjuda kostnadsfria platser utöver de garage som man har tillgång till. Styrelsen har tidigare meddelat att vi önskar att man använder sig av garagen och ställer in bilen där. Men då det är många som har mer än en, två bilar behöver ju dessa stå på p-platserna i området.  Kanske ska man fundera var man kan stå med två eller fler bilar gratis som boende?!
Styrelsen vill också meddela att det inte är vi som sätter några lappar på bilar eller i brevlådor. Vi tar personlig kontakt. Styrelsen lämnar endast lappar till boende om det är en incident som berör flera boende och då kommunicerar det också detta på hemsidan och via Grinnekullebladet.
Styrelsen ber alla boende att sluta hetsa varandra när det gäller p-platserna och att vi respekterar varandra.  Men det är också viktigt att respektera de regler som finns, d.v.s. stå inte på platser där det inte är tillåtet.
Mvh Styrelsen