Grinnekullebladet september 2016

Målning av parkeringsrutor

Nu under september kommer det bli målning av parkeringsrutor i området. Tyvärr kan vi bara beställa 3-4 dagar innan då de är beroende av bra väder.

Vi kommer dela upp området i tre omgångar.

1, parkeringarna till vänster och höger när du kommer in i området.

2, Parkeringarna på jämn sida ner till dagis.

3, Parkeringarna på ojämn sida ner till dagis.

Under de timmar som det kommer att målas får ni lov att stå varsomhelst inne i området där det finns plats. Ni som har bilar i området som inte rör sig ställ in dem i garaget.

Vi kommer skriva på hemsidan och på FB sidan när det blir dags så håll utkik. Var snälla och informera varandra då alla inte har tillgång till datorer.

Extra föreningsstämma 28 september

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra föreningsstämma onsdagen den 28 september kl.18.30. Lokal meddelas i kallelsen. Kallelse med underlag för beslut kommer att delas ut senast två veckor före. Vi kommer att behandla två frågor:

  • F√∂rslag till gruppavtal med Com Hem avseende tv, bredband och telefoni fr√•n 2017-01-01. Vi har haft ytterligare f√∂rhandlingar med f√∂rtydliganden och har nu ett f√∂rslag till avtal klart. Information kommer att l√§mnas i s√§rskilt utskick i kallelsen samt p√• den extra st√§mman. Avtalets inneh√•ll st√§mmer med det som styrelsen f√∂reslog till √•rsm√∂tet i mars.
  • Fyllnadsval till styrelsen av en suppleant.

Råttor

Anticimex har sett över placeringen av fällorna i avloppssystemet pga. indikationer på att det fanns råttor i området. Bra om ni hör av till Tomas i styrelsen om ni har problem med råttor. Ni ska alltid kontakta ert eget försäkringsbolag, men det som kan härledas till samfällighetens avloppssystem hjälper vi till med.

Byte av armaturer på förråden

Vi kommer att byta armaturerna på förråden i en del av området enligt beslut på stämman. Resterande del byter vi nästa år för att fördela kostnaderna. På nr 179 finns ett förslag på belysning som styrelsen tror kan vara lämplig. Det är ledlampa i den, så den har betydligt längre livslängd än de nuvarande lysrörsbelysningarna där belysningskällorna måste bytas ganska ofta. Har någon synpunkter på vårt val av armatur så önskar vi att få dem senast 2019-09-15 till vår e-postadress eller direkt till Tomas Olsson.

Dränering av gräsmatta

Vecka 36-37 kommer Asfalttjänst att utföra dräneringsarbete på gräsytan mellan husen 130-144 och gångbanan.

Höststädning

Helgen 22- 23  oktober är det den sedvanliga höststädningen.

Containrar kommer att finnas att tillgå för trädgårdsavfall. Bara sådant som är från vårt gemensamma område får läggas i dem. Om det finns plats kvar på söndagskväll så kan man lägga i sitt eget trädgårdsavfall.

Det som får läggas i är följande: grenar, ris, jord, och annat växtavfall.

Detta behövs göras:

  • Spadv√§nda sanden i sandl√•dorna.
  • Spadv√§nda rabatter och runt tr√§d.
  • Kratta gr√§smattorna.
  • Rensa tak och h√§ngr√§nnor p√• garagen.
  • Tv√§tta sin egen garageport.
  • Plocka skr√§p och allm√§n uppsnyggning i omr√•det.
  • Rensa l√∂vsilarna p√• stupr√∂ren till bostadshuset.

Det bjuds på korv och bröd i ett garage nära spolplatsen mellan kl 11:00-13:00 på lördagen.

Bilarna som måste stå kvar ute på parkeringen skall inte köras ända in till rabatterna. Man måste komma åt att städa.

Kompostpåsar

Delas ut på städdagen. Vill man ha påsar annan dag så kontaktar man någon i styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen 2016

Tomas Olsson, ordförande                                                              0702-53 43 27

Glenn Magnusson, kassör                                                               0708-74 11 26

Jessica Rehnlund, sekreterare                                                       0733-22 14 15

Anders Karlsson, ledamot                                                               0705-58 30 84

Anna Köpman, ledamot                                                                    0735-23 49 23

Gerd Andersson, ledamot                                                               0730-55 70 74

Ulla Jonsson, suppleant                                                                   0702-16 08 29

Samfällighetens mark

Vi vill uppm√§rksamma alla f√∂reningens medlemmar att man inte f√•r bygga eller plantera p√• samf√§llighetens gemensamma mark. Det g√§ller altaner, odlingsl√•dor och liknande. H√§ckar intill samf√§llighetens g√•ngbanor och gr√§smattor beh√∂ver ocks√• sk√∂tas s√• gr√§sklippning och passage fungerar. N√§r det g√§ller marken framf√∂r vissa fastigheters f√∂rr√•d har vi tidigare meddelat att respektive fastighets√§gare ska sk√∂ta den, men f√•r naturligtvis inte bygga n√•got. √Ąr n√•gon os√§ker p√• vad som g√§ller s√• kontakta n√•gon i styrelsen.

Skall du flytta?

Det är viktigt att anmäla om du skall flytta så att det blir rätt med samfällighetsavgiften. Kontakta Anders Karlsson vid avflyttning tel: 55 67 73

/Styrelsen