Grinnekullebladet Oktober 2015

Grinnekullebladet Oktober 2015

Höststädning helgen 16-18 oktober

Som vi meddelade i förra numret av Grinnekullebladet så är det höststädning kommande helg. Där finns information om vad som behöver göras och ska göras. Till detta vill vi lägga till:

  • På flera ställen är det växlighet som är nära eller mot garagen. Det behöver klippas/sågas bort.
  • På en hel del ställen finns det växtlighet i sprickor i asfalten eller efter hus och garage. Detta ska rensas bort så gott det går så inte asfalten förstörs mer.
  • Grävning runt våra träd är viktig för att undvika att de skadas när gräsklippningen görs. Det är många träd som behöver uppgrävning runt!
  • Några rabatter är det behov av mer jord och säg till styrelsen i så fall så försöker vi fixa fram det till helgen.

Vi håller tummarna för bra väder! Kan man inte göra sin del i vår gemensamma skötsel av samfälligheten på helgen så går det bra att göra det i anslutning till helgen, men containrarna hämtas direkt efter helgen. Skulle man inte alls göra sin del av jobbet så ska man utan anmodan betala 300 kr till föreningens konto enligt tidigare årsmötesbeslut.

Belysningarna på förråden

Vi tittar på möjligheterna att efterhand byta föreningens belysningar som sitter på era förråd, men tills vidare får vi hållas med dem vi har. Det går åt väldigt många lampor i dem och genomgång görs ungefär en gång per månad av en person som styrelsen uppdragit det till. De som av tidigare styrelser fått ok och har bytt till egna ytterbelysningar får sköta dessa själva. Vi vill dock inte att fler byter nu.

Samfällighetsavgiften

Betala den i tid! Nästa avgift ska vara betald senast 31 oktober. De flesta sköter detta bra, men vid senaste betalningstillfället var det relativt många som inte betalade i tid och det krävdes påminnelser vilket orsakar mycket arbete för kassören.

Utredningen om bredband och fiber

Det nuvarande avtalet med Com Hem är omförhandlat kabel-tv-avtalet och vi har fått en rejäl prissänkning från nästa avtalsperiod som börjar i slutet av året. Arbetsgruppen har tillsammans med styrelsen träffat Com Hem och talat om frågan på ett styrelsemöte. Nu kommer arbetsgruppen att skicka ut en enkät till ett slumpmässigt urval i området för att få lite uppfattning om vad medlemmarna ser för behov avseende bredband. Arbetsgruppen kommer att lämna förslag till styrelsen i november och sedan planeras en extra föreningsstämma i januari för denna fråga.

Trädfällning vid infarten

Styrelsen har uppdragit åt Trädspecialisterna att fälla en hel del av träden (sälgarna) vid infarten. Det är gjort i dagarna. De riskerade att falla över vägen och garagen och ett föll över vägen när det blåste.

Stadgar och anläggningsbeslut för samfälligheten

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till moderniserade stadgar. Vi söker någon med juridisk kompetens som kan hjälpa oss att titta på dem. Kontakta i så fall Tomas i styrelsen (070-2534327). Förslaget kommer att presenteras inför en extra föreningsstämma i januari. Revisorer och valberedning har fått förslaget på remiss.

Inbrott i garagen

Det har varit ”inbrott” vid två tillfällen i våra garage.

Det har inte varit någon åverkan på portarna, så det verkar som någon har lämnat garaget olåst eller också att det är någon som har nyckel. Tänk på att inte förvara något av värde i garaget. När du ställt in din bil i garaget så känn gärna så resten av längan är låst.

Meddela styrelsen om du har haft inbrott.

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Comments are closed.