Grinnekullebladet februari 2018

Grinnekullebladet februari 2018

Årsstämma onsdagen den 21 mars kl. 18.30

Handlingarna till stämman bifogas detta nummer av Grinnekullebladet.
Valberedningen behöver hjälp! Hör av er med förslag till någon i valberedningen. Sammankallande är Rolf Skoglund (114) 070-341 07 23. Övriga i valberedningen är: Elisabeth Kollmats Lundqvist (257), Jimmie Lindblom (32), Inger Rosén Soneson (132).

Flyttanmälan

Vid försäljning så måste man anmäla till styrelsen vem som tar över så vi kan introducera. Anders Karlson och Jessica Rehnlund i styrelsen är kontaktpersoner.

Vårstädningen

Vårstädningen är helgen 21.22 april. Då hoppas vi att våren verkligen har kommit! Ställ upp för vår gemensamma trevnad i området.

Samfällighetsavgiften 2018

Betalningsdagar för samfällighetsavgiften är 31 januari, 30 april, 31 juli samt 31 oktober. Styrelsen föreslår höjd avgift från andra kvartalet. Se stämmohandlingarna.

Räntor

Ränta på föreningens lån i Swedbank kan varje medlem dra av 301 kr för i 2017 års deklaration.

Bommarna

Låsen i bommarna är ju borttagna för att de krånglat för mycket och försvårat vid snöröjning och halkbekämpning. Vi kommer att byta låskolvar och låssystem vilket gör att vi kommer att behöva göra ett nyckelbyte.
Samma regler som vanligt gäller att bommarna ska vara stängda och vad gäller parkering se nedan.

Parkering på vändplatser eller utanför parkeringsrutorna

Det är inte tillåtet att parkera på vändplatserna eller utanför parkeringsrutorna. Det är viktigt att räddningsfordon kan komma fram eller ställas upp där om det skulle behövas. Sedan är vändplatserna enligt ett tidigare beslut från föreningsstämman avsedda som lekplatser.

Anläggningsbeslutet

Alla ska ha fått meddelande från Lantmäteriet om att beslut är fattat. Nu inväntar vi överklagandetiden och hoppas att de fastställs i slutet av mars.

Styrelsen

Styrelsen

Comments are closed.