Grinnekullebladet 2016

Grinnekullebladet 2016

 

Rapport från den extra föreningsstämman 2016 På den extra föreningsstämman 28 januari kom fler medlemmar än vad som är vanligt på stämmorna, vilket var glädjande. Information lämnades om parkeringar i området och vad styrelsen gjort och avser att göra framöver. Vidare informerades om avtalet med Com Hem och framtida möjligheter till fiber. Styrelsen kommer till ordinarie stämman att lämna ett förslag om nytt gruppavtal med Com Hem samt att vi ska planera för fiber inom några år. Nya stadgarna godkändes och de kommer upp även på nästa stämma.

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan. De som vill ha ett pappersexemplar av protokollet kan anmäla det till sekreteraren eller ordföranden.

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 17 mars kl. 18.30 2016

Stämman hålls i Gunnestorpsskolans bamba. Handlingarna till stämman delas ut i brevlådorna vid månadsskiftet mars-april. Det har kommit in två motioner om parkeringarna samt arvoden till styrelsen.

Valberedning

Valberedningen föreslår omval av styrelse och revisorer. Däremot så finns det vakanser till valberedningen och tänk ut bra förslag till personer att komma in i valberedningen.

Vårstädningen 2016

Det blir vårstädning den 23 april.

Nya husägare Byte av ägare ska anmälas till Anders Karlsson i styrelsen av den som ska flytta, så vi kan introducera nya ägare vad det innebär att bli medlem i Grinnekullens samfällighetsförening.

Kompostpåsar

Vi delar ut kompostpåsar i samband med vårstädningen. Behöver något det dessförinnan så kan ni kontakta ordförande.

Hemsidan

Adress till hemsidan är http://grinnekullen.se/

Samfällighetsavgifter 2016

Betalningsdagar för samfällighetsavgiften är 31 januari, 30 april, 31 juli samt 31 oktober.

Räntor

Ränta på föreningens lån i Swedbank kan varje medlem dra av 466 kr för i 2015 års deklaration.

Styrelsen

Styrelsen

Comments are closed.