Föreningsstämma 2015-03-24

Föreningsstämman hölls i Glöstorpsskolans bamba. Cirka 50 fastigheter var representerade. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för 2014. En ny styrelse valdes och de avgående avtackades. Arbetsplanen och budgeten godkändes. Samfällighetsavgiften är oförändrad 2015.

Här finns handlingarna och protokollet.

De som vill ha det i pappersform kan höra av sig till någon i styrelsen.

Årsstämma Grinnekullens samfällighet 2015-03-24
Årsmöteshandlingar 2015 dagordning o verksamhetsberättelse