Nyheter

Grinnekullebladet september 2015

Skötsel av gemensam mark vid vissa entréer

Styrelsen får en del frågor om vad man får göra med den lilla markbiten som är mellan gång- och körbana och vissa entréer samt vid gavlarna på de tre nedre trevåningslängorna. Många har ju genom åren på egen hand och ofta efter ok av styrelsen och grannar ändrat utformningen. En del träd har tagits bort för de blivit för stora eller har dött. Några har gjort nya planteringar eller stensatt marken.

Styrelsen vill härmed meddela en gemensam syn på denna mark:

 • Respektive fastighetsägare får förändra på dvs. plantera annat, sätta nya buskar eller träd, lägga sten eller liknande. Viktigt är dock att det inte stör tillgänglighet och att det görs i samråd med närmaste grannarna och ger ett vårdat intryck. Naturligtvis får man inte bygga något på denna yta.
 • Skötseln har ju av hävd skötts av respektive fastighetsägare och så får det vara även i fortsättning. Dock kan föreningen via styrelsen ta ner träd som är dåliga, beskära stora träd, dock inte bekosta nya träd, buskar eller annat. Samråd gärna med styrelsen om du är tveksam om vad som gäller.
 • Annan mark som angränsar till fastigheterna sköts av föreningen och där beslutar styrelsen om eventuella förändringar som nyplantering eller återplantering av träd och buskar eller nertagning av befintliga.

Gäller följande husnummer på ojämna sidan: 1-15, 33-47, 85-99, 111-125, 171-181, 195-205, 207-217, 219-235 och på jämna sidan: 2-16, 146-158, 170-180, 182-192, 194-204.

 

Trädgårdskvällarna v 26

Det var många som var ute och städade den veckan.

Vissa områden blev jättefina och vissa områden var orörda. Jorden tog slut fort på grund av att den användes i privata trädgårdar.

Nästa år tänkte styrelsen att det kommer att vara två trädgårdsveckor, en tidigare på sommaren och en lite senare.

Vilka veckor det blir beslutar styrelsen i vår.

Bilkörning/Parkering/Garaget

Det är stor brist på parkeringar i området, så ställ in bilen i garaget!

Styrelsen håller fortfarande på att titta på olika alternativ av lösningar gällande problemet med parkeringsplatserna. Bl.a. ser vi över frågan om parkeringsautomater, men frågan återkommer på kommande stämma. För att få en gemensam bild av vad garagen används till kommer styrelsen under hösten att se hur många garage som inte används för det de är avsedda för, nämligen fordonsparkering.

Tänk på att hålla den rekommenderade hastigheten med högst 30 km/h igenom området.

Fibernät

Styrelsen har bjudit in ComHem för att få information om deras fibernät. Mötet kommer att ske i september.

Höststädning

Höststädningen är helgen 17-18 oktober.

Huslängan ansvarar för att respektive arbetsområde blir städat. Om man inte kan städa under helgen går det bra att göra det under veckan innan. Prata med dina grannar i längan.

För att underlätta städningen så ber vi er att ställa bilarna i garaget eller en bit från rabatter och kanter.

Detta behöver vi bland annat göra:

 • Spadvända sanden i sandlådorna.
 • Spadvända rabatter och runt träd.
  • kratta gräsmattor.
  • Rensa tak och hängrännor på garagen.
  • Tvätta din garageport med bilschampo skölj med vatten.
 • Plocka skräp och allmän uppsnyggning i området.Det finns jordfräs och häcksaxar i föreningsförrådet om man behöver låna på städdagen.På lördagen kl 11.00-13.00 bjuds det på korv och bröd i ett garage i närheten av spolplattorna. Det kommer även att vara en barn- och en vuxentävling.

OBS!! släng enbart TRÄGÅRDSAVFALL i containrarna!!

På lördagen kl 11.00-13.00 bjuds det på korv och bröd i ett garage i närheten av spolplattorna. Det kommer även att vara en barn- och en vuxentävling.

Skall du flytta?

Det är viktigt att anmäla om du skall flytta så att det blir rätt med samfällighetsavgiften. Kontakta Anders Karlsson vid avflyttning tel: 55 67 73 eller Anna Köpman tel:0704-38 02 24

 

// Styrelsen

 

Trädgårdskvällar vecka 26

Eftersom vi i år inte kommer att ha några sommararbetare så har styrelsen som önskan att alla boende sluts upp för trädgårdsarbete vecka 26.

Du bestämmer själv vilken dag/kväll under veckan du kan gå ut. Det är det sedvanliga arbetet som skall göras, rensa i rabatter mm.

Det kommer att stå en container nere vid spolplatserna där ni kan slänga gemensamt trädgårdsavfall.

Vi ber er alla att respektera att det endast är trädgårdsavfall som får slängas!

Bakom spolplatserna kommer det att finnas jord för påfyllning i rabatter om det behövs.

Behöver ni trädgårdsredskap så kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen hoppas på bra uppslutning trots sen information.

 

 

 

Resultat av tävlingen på Vårstädningen 2015

Vuxentävling: Vad väger stenen?

Svar 4132 gr

Första pris: Marita Rosenberg 4160 gr

Andra pris: Britt-Inger Norlander 4180 gr

Barntävling: Hur många godisar är det i burken?

Svar 142 st

Vinnare: Simon & Sam Snarberg. Simon gissade på 137 st och Sam gissade på 150 st

Grattis till er ni har vunnit varsitt Biokort:)

Föreningsstämma 2015-03-24

Föreningsstämman hölls i Glöstorpsskolans bamba. Cirka 50 fastigheter var representerade. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för 2014. En ny styrelse valdes och de avgående avtackades. Arbetsplanen och budgeten godkändes. Samfällighetsavgiften är oförändrad 2015.

Här finns handlingarna och protokollet.

De som vill ha det i pappersform kan höra av sig till någon i styrelsen.

Årsstämma Grinnekullens samfällighet 2015-03-24
Årsmöteshandlingar 2015 dagordning o verksamhetsberättelse