Ansvarsområden

Hemsidan
William Bernting

Grinnekullebladet
Anna Köpman

Flyttningsanmälan, Avser du att flytta?
Kontakta styrelsen

Kvartalsavgiften, Är uppgifterna felaktiga eller vill Du ändra något
Glenn Magnusson

Belysning, Garageportar, Spolplatser, Lås och Nycklar, Problem med något av detta? Kontakta;Styrelsen

Stegar och Skottkärror, Påsar för kompostering

Behöver Du låna något av detta eller fylla på förrådet så har styrelsemedlemmarna nycklar till samfällighetens förråd.

Telefon till Styrelsen: 0708-624 205