Styrelsen för Grinnekullens samfällighet

Lars-Ove Olsson ordförande 55
Glenn Magnusson ledamot 160
Anna Köpman kassör 1
Anna Borne ledamot 177
Patrik Andersson suppleant 140
Thomas Levin ledamot 89
William Bernting ledamot 135
Lina Tolf ledamot 17
Caroline Enerås (avgått) suppleant 10

Telefon nummer till styrelsen från och med 1 maj 2018, 0708- 62 42 05

Valberedning

Karin Martinsson         Sammankallande          97

valberedningen.grinnekullen@gmail.com