stadgar-for-grinnekullens-samfallighetsforening-beslut-2016-09-28-1.