Styrelsen för Grinnekullens samfällighet

Lars-Ove Olssonordförande55
Glenn Magnussonkassör160
Anna Köpmansekreterare1
Gerd Anderssonledamot202
Patrik Andersson- Har avgåttledamot140
Thomas Levinledamot89
Stefan Liljaledamot192
Lina Tolfsuppleant17
Caroline Eneråssuppleant10

Telefon nummer till styrelsen från och med 1 maj 2018, 0708- 62 42 05

Valberedning

Inger Rosén Soneson          Sammankallande          132

Göran Adielsson                   Ledamot                         236

Sofie Johansson Odell         Ledamot                          240

Nicklas Johansson                Ledamot                            1

Milan Ostovic                        Ledamot                            9