Styrelsen för Grinnekullens samfällighet

Lars-Ove Olsson ordförande 55
Glenn Magnusson kassör 160
Anna Köpman sekreterare 1
Gerd Andersson ledamot 202
Patrik Andersson- Har avgått ledamot 140
Thomas Levin ledamot 89
Stefan Lilja ledamot 192
Lina Tolf suppleant 17
Caroline Enerås suppleant 10

Telefon nummer till styrelsen från och med 1 maj 2018, 0708- 62 42 05