Styrelsen för Grinnekullenssamfällighet

Natascha Radosavljevic ordförande 183
Glenn Magnusson kassör 160
Anna Köpman sekreterare 1
Gerd Andersson ledamot 202
Lars-Ove Olsson ledamot 55
Ulla Jonsson ledamot 176
Patrik Andersson ledamot 140
Tomas Levin suppleant 89
Stefan Lilja suppleant 192

Telefon nummer till styrelsen från och med 1 maj 2018, 0708- 62 42 05