Föreningen har ett avtal med Gunnestorpsskolan och Hinnebäcksskolan gällande uthyrning av parkeringsplatser för skolans personal.

Det finns en skylt vid infarten till Grinnekullegatan, med följande information:

Parkeringsplatserna inom området är till för de boende eller besökande till de boende, boendeparkering och skolans personal med särskilda tillstånd. Skolpersonalen ska ha särskilda parkeringskort i framrutan.

 

Viktigt är att använda garagen för parkering då det ibland uppstår problem att hitta parkeringsplats.