Grinnekullebladet 2016

  Rapport från den extra föreningsstämman 2016 På den extra föreningsstämman 28 januari kom fler medlemmar än vad som är vanligt på stämmorna, vilket var glädjande. Information lämnades om parkeringar …